Workshop

Workshop

priestor: min. 15x25m
kapacita: 6-8 ludí na turnus
trvanie: 1 hodina – 2 dni (môže byť viac turnusov s prestávkami)
obsluha: 3 ľudia
indoor, outdoor (s ohľadom na počasie)

Workshop môže byť verejná alebo súkromná akcia. Kladie podstatne väčšie nároky na jeho organizátorov ako strelnica no účastníci si odnášajú podstatne viac zážitkov a skúseností. V podstate sa tu výrazne nahrádza kvantita kvalitou a bývajú často atraktívne aj pre divákov. Workshopy nie možné organizovať v neskorších – večerných hodinách kvôli horším svetelným podmienkam (výnimkou sú prípady kedy je zabezpečné kvalitné umelé osvetlenie). Sú populárnym spôsobom učenia a výcviku začiatočníkov i pokročilých v historickej a tradičnej lukostreľbe.

Inštruktor lukostreľby so svojimi pomocníkmi v dobových kostýmoch zabezpečia pre všetkých účastníkov workshopu luky primeranej sily, šípy primeranej dĺžky a ochranné pomôcky. Stanovište lukostreľby tiež pozostáva z bezpečnej záchytnej siete, terčov, vyznačených palebných línií, vlajok a bojovej zástavy skupiny.

Počas workshopu sú účastníci vždy najskôr poučení o bezpečnosti pri narábaní s lukom a dostanú krátke odborné teoretické školenie o inštinktívnej – historickej lukostreľbe (podľa rozsahu workshopu). Po ukážke si všetci sami vyskúšajú streľbu z historického luku z rôznych vzdialeností na rôzne terče. Súčasťou workshopu sú aj zaujímavé informácie (prednáška) z histórie lukostreľby.

V daľšej časti si účastníci vyskúšajú dynamickú lukostreľbu a skupinovú lukostreľbu. (Skupinová lukostreľba je veľmi obľúbená ako u účastníkov tak aj u divákov.)

Na záver si medzi sebou môžu aj zasúťažiť a predviesť svoje novonadobudnuté zručnosti v streľbe.

Workshopu sa nemôže zúčastniť nikto zjavne pod vplyvom alkoholu a nie je vhodný pre deti mladšie 10 rokov.