Športový oddiel

Športový oddiel vznikol pri našej skupine v roku 2017 aby dal možnosť organizovane sa venovať športovej lukostreľbe v našom meste aj strelcom, ktorí neinklinujú k historii a zaujali ich moderné luky. Tento oddiel nepoužíva žiadne kostýmy. Používa všetky druhy moderných lukov a šípov a svoje schopnosti prezentuje na turnajoch najčastejšie v športovej a 3D lukostreľbe.

Športový oddiel