Zámok

Najvýznamnejšou historickou pamiatkou mesta Hlohovec je majestátny barokový kaštieľ vypínajúci sa na vŕšku nad mestom. Stavbu ojedinelého tvaru nepravidelného päťuholníka vybudoval významný šľachtický rod Erdödiovcov na mieste niekdajšieho stredovekého hradu.

Erdödiovci zriadili v okolí kaštieľa i prekrásny park s jazierkami a francúzskymi terasami.

V tomto parku dnes stojí najstaršia zachovaná budova divadla na Slovensku patriaca k architektonickým klenotom empírového slohu. V budove, ktorá do dnešných dní slúži pôvodnému účelu, sa zachoval klavír, na ktorom hral počas svojej návštevy Hlohovca svetoznámy skladateľ Ludwig van Beethoven.

Hlohovský zámok