O nás

O nás

Naša skupina začala písať svoju históriu v lete roku 2015. Myšlienka na jej vznik vzišla s odpozorovaného nadšenia počas historických akcii v Hlohovci spojením už skúsených lukostrelcov a priaznivcov oživlej histórie. Bohatá história nášho Zámku a mesta nám otvárala široké možnosti zamerania a orientácie na konkrétne obdobie v minulosti. Pôvodný zámer 14. a 15. storočia vystriedala voľba obdobia Veľkej Moravy. Práve toto obdobie bolo totiž jedným z najvýznamnejších pre náš Zámok. Ako sa píše vo Fuldských letopisoch, prvý hrad bol na súčasnom mieste postavený Bavormi v rokoch 870 až 880. Už v roku 884 bol hrad dobitý vtedy ešte Nitrianskym kniežaťom Svätoplukom a od tohto roku bol strážnym pohraničným hradom Nitrianskeho kniežactva. (O samotnom hrade a meste, ktoré pri ňom vzniklo sa dozviete viac v ďalších sekciách) Voľbu tohto obdobia podporil aj fakt, že na Slovensku, ale ani v zahraničí v čase nášho vzniku sme nevedeli o existencii rýdzo lukostreleckej skupine, ktorá by sa zameriavala výlučne na toto obdobie našej histórie. Tak v spolupráci a s podporou vlastivedného múzea, vedením mesta a občianskeho združenia Zámok Hlohovec vznikla Zámocká skupina historickej lukostreľby Aquilas. Aquilas je latinské slovo a znamená Orly. Práve tieto dravé, kráľovské vtáky sú pre svoje ostré a mocné pazúry, dokonalý zrak, vznešenosť a bleskovú rýchlosť symbol a vzor pre historických lukostrelcov. Insígnie skupiny sú poznačené naším hľadaním a definovaním samých seba a ostali zachované aj po zmene nášho zamerania ako nemenné symboly.

Cieľom a poslaním skupiny sú od jej zrodu príprava a výcvik najmä tradičných a historických lukostrelcov, reprezentácia skupiny, mesta Hlohovec a Slovenska jej členmi na športových, kultúrnych a spoločenských podujatiach na Slovensku i v zahraničí, propagácia historickej a tradičnej lukostreľby na verejnosti, podpora športových, kultúrnych aktivít a podujatí na Slovensku i v zahraničí, podpora kultúrneho a športového rozvoja mesta Hlohovec, Slovenskej republiky a jej obyvateľov, športová a kultúrna spolupráca s organizáciami a inštitúciami v rámci mesta Hlohovec, Slovenskej republiky, športová a kultúrna spolupráca s organizáciami i jednotlivcami v zahraničí, podpora Hlohoveckého Zámku, šírenie povedomia o kultúrnom dedičstve Slovákov so zameraním na ich dejiny a históriu, rozvoj fyzických a duševných schopností občanov SR a iných štátnych príslušníkov. Za účelom naplnenia týchto cieľov združenie organizuje športové, kultúrne a vzdelávacie akcie na Slovensku i v zahraničí, zúčastňuje sa na takýchto akciách na Slovensku i v zahraničí, spolupracuje najmä so športovými a kultúrnymi inštitúciami a organizáciami mesta Hlohovec, Slovenskej republiky ale i zahraničnými inštitúciami a organizáciami, organizuje a podieľa sa na organizácii verejných športových a kultúrnych podujatí na Slovensku a v Zahraničí, organizuje a podieľa sa na organizácii výchovno-vzdelávacích akcii, získava vlastné finančné prostriedky na svoj vlastný rozvoj a aktivity, rozvoj Hlohoveckého Zámku a mesta Hlohovec, všetky získané finančné prostriedky používa na prevádzku a s ňou spojené náklady skupiny, podporu Hlohoveckého Zámku, mesta Hlohovec, tradičnej a historickej lukostreľby na Slovensku i v zahraničí. (stanovy združenia čl.2, čl.3)

Skupina je vždy otvorená novým členom. Novým ľuďom, starým aj mladým, ktorí majú skutočný záujem o historickú tradičnú ale aj športovú lukostreľbu. Ľuďom, ktorí sú pripravení a ochotní podieľať sa na činnosti a aktivitách skupiny, trénovať, tvrdo na sebe pracovať, posilňovať svoju mentálnu a fyzickú odolnosť, pozdvihovať svoje schopnosti, zručnosti, investovať nielen čas a energiu tak, aby mohli na rôznych veľkých aj malých turnajoch či festivaloch na Slovensku ale aj v zahraničí vzorne reprezentovať túto skupinu. Šíriť v sláve a úspechoch vlastných či tímových jej meno.