Juniori

Juniory

Koncom roku 2017 naša skupina otvorila svoje brány i deťom od veku 8 rokov.

Tieto deti so záujmom o lukostreľbu sú vedené jednoduchým a zaujímavým spôsobom k discipline, pozornosti, sústredeniu, fyzickému a mentálnemu rozvoju a sebapoznávaniu.

Oddiel juniorov zároveň poskytuje možnosť zmysluplného trávenia voľného času pre deti s perspektívou dalšieho rozvoja a zdokonalovania sa v ktoromkoľvek odvetví lukostreľby.