Výhody, možnosti

Noví členovia skupiny majú možnosť vyskúšať si členstvo a fungovanie skupiny kým sa stanú jej plnoprávnymi členmi. Títo „čakatelia“ môžu využívať výbavu skupiny, zapožičať si naše luky, šípy, ochranné pomôcky, používať naše terče, atď.

Starší členovia (historickej) skupiny sú pozývaní na rôzne historické akcie, festivaly, turnaje a iné podujatia organizované na Slovensku i v zahraničí.

Všetci členovia majú právo zúčastňovať sa spoločných plánovaných tréningov a stretnutí skupiny.