Historická skupina

Historická skupina

Ako už z názvu skupiny vyplýva, jej primárne zameranie je na historickú a tradičnú lukostreľbu. Strieľame z lukov vyrobených (v drvivej väčšine prípadov) z prírodných materiálov (dreva). Jedná sa o tzv. inštinktívnu lukostreľbu pri ktorej sa nepoužívajú žiadne moderné mieridlá ani pomocné prvky, luky nemajú žiadnu základku, strelecké okno a šípy sú vyrobené iba z prírodných meteriálov. Naše dobové zameranie je na obdobie Slovanov a Velkej Moravy (5. – 10. stor. n.l.) čomu prispôsobujeme aj svoje kostýmy, výstroj a výzbroj. Výnimočne môže člen našej historickej skupiny používať aj tradičný luk a šípy z moderných materiálov a kostým iného obdobia.

Skupina sa účastní historických turnajoch, festivalov a iných kultúrno – športových akcii na Slovensku aj v zahraničí. Sama takéto podujatia aj organizuje.