Staroslovanské dni 2018

Festival nášho kmeňového zväzu Borivoj.