Проглас Глоговца

logo

Všetkým slobodným ľuďom krajov blízkych aj ďalekých na známosť sa dáva,
že Zámok Hlohovský staronová a mocná družina statočných si zastáva.
Z hlbín dávnych vekov všetci nazad ku vám prichodíme,
slávu jeho z tých čias znovu privodíme.
Vieme že pod nánosmi ešte veľa práce čaká,
no tej sa ani jeden nás ni na chvíľku neľaká.
Symboly a mená naše dobre si všetci pamätajte,
a oddnes až navždy v úcte a rešpekte ich majte.
Povstane z ruín svojich panstvo našich dedov
a vráti sa kam patrí, do radu strážnych hradov.
Lebo my, obrancovia a strážci Zámku v Hlohovci
nebojíme sa viac nepriateľov, ni smrti, ni nemoci.
A preto pamätaj človeče, ktorý k nám z blíza či z diali prídeš,
ak v mieri kráčaš uvítame ťa, ak v zlom, živý neodídeš.
Luky naše mocne a rýchlo sťa blesky budú šípy metať,
meče naše, koľko treba budú do živého sekať.
Ak ale pozdravy a dary slávnej družine a Zámku priniesť hodláš,
smelo len a s hlavou hore v brány naše vkročiť sa odváž.
Bo vedz, že Orlí strelci a Ľud z podzemia,
priateľov za nepriateľov nikdy sami nemenia.
A preto všetci ľudia dobrej vôle teraz spolu oslávme tento veľký deň,
lebo Zámok náš milovaný, čaká veľa krásnych zmien…

A ty ktorý dumáš hoden našich radov byť
Dostaneš svoju šancu sa prejaviť

Zámok Hlohovec

10. Augusta roku Pána 2015

Veľmajster Orlích lukostrelcov Dávid

logo