Ponuka akcií

Naša skupina historickej lukostreľby ponúka podľa svojich stanov ako doplnkovú činnosť pre záujemcov organizovanie podujatí rôzneho rozsahu a obsahu. V prípade záujmu alebo akýchkoľvek otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.

Workshop

Workshop

priestor: min. 15x25m
kapacita: 6-8 ludí na turnus
trvanie: 1 hodina – 2 dni (môže byť viac turnusov s prestávkami)
obsluha: 3 ľudia
indoor, outdoor (s ohľadom na počasie)

Workshop môže byť verejná alebo súkromná akcia. Kladie podstatne väčšie nároky na jeho organizátorov ako strelnica no účastníci si odnášajú podstatne viac zážitkov a skúseností. V podstate sa tu výrazne nahrádza kvantita kvalitou a bývajú často atraktívne aj pre divákov. Workshopy nie možné organizovať v neskorších – večerných hodinách kvôli horším svetelným podmienkam (výnimkou sú prípady kedy je zabezpečné kvalitné umelé osvetlenie). Sú populárnym spôsobom učenia a výcviku začiatočníkov i pokročilých v historickej a tradičnej lukostreľbe.

Inštruktor lukostreľby so svojimi pomocníkmi v dobových kostýmoch zabezpečia pre všetkých účastníkov workshopu luky primeranej sily, šípy primeranej dĺžky a ochranné pomôcky. Stanovište lukostreľby tiež pozostáva z bezpečnej záchytnej siete, terčov, vyznačených palebných línií, vlajok a bojovej zástavy skupiny.

Počas workshopu sú účastníci vždy najskôr poučení o bezpečnosti pri narábaní s lukom a dostanú krátke odborné teoretické školenie o inštinktívnej – historickej lukostreľbe (podľa rozsahu workshopu). Po ukážke si všetci sami vyskúšajú streľbu z historického luku z rôznych vzdialeností na rôzne terče. Súčasťou workshopu sú aj zaujímavé informácie (prednáška) z histórie lukostreľby.

V daľšej časti si účastníci vyskúšajú dynamickú lukostreľbu a skupinovú lukostreľbu. (Skupinová lukostreľba je veľmi obľúbená ako u účastníkov tak aj u divákov.)

Na záver si medzi sebou môžu aj zasúťažiť a predviesť svoje novonadobudnuté zručnosti v streľbe. Workshopu sa nemôže zúčastniť nikto zjavne pod vplyvom alkoholu a nie je vhodný pre deti mladšie 10 rokov.

Verejná strelnica

Verejná strelnica

priestor: min. 5x10m
kapacita: 20 – 60 ludí za hodinu
trvanie: min. 4 hodiny
obsluha: 2 – 3 ludia
indoor, outdoor (s ohľadom na počasie)

Verejná strelnica je podujatie ktoré približuje v najstručnejšej forme tradičnú a historickú lukostreľbu najširším masám ľudí. Obvykle sa organizuje na jarmokoch, historických akciách, festivaloch alebo pri iných príležitostiach. Záujemci si vyskúšajú pod odborným dozorom streľbu z luku po jednoduchej a krátkej inštruktáži. Strelnica býva prístupná od 3 rokov veku strelca osobám, ktoré zjavne nie su pod vplyvom alkoholu. Obvykle zahŕňa výbavu na strielanie (luky, šípy) terčovnice, vyznačenú streleckú líniu, záchytné sieťe a dekorácie.

Súkromná strelnica

priestor: min. 5x10m
kapacita: 20 – 60 ludí za hodinu
trvanie: min. 4 hodiny
obsluha: 2 – 3 ľudia
indoor, outdoor (s ohľadom na počasie)

Súkromná strelnica je podujatie ktoré približuje v najstručnejšej forme tradičnú a historickú lukostreľbu najširším masám ľudí. Obvykle sa organizuje na jarmokoch, historických akciách, festivaloch alebo pri iných príležitostiach. Záujemci si vyskúšajú pod odborným dozorom streľbu z luku po jednoduchej a krátkej inštruktáži.

Strelnica býva prístupná od 3 rokov veku strelca osobám, ktoré zjavne nie su pod vplyvom alkoholu.

Obvykle zahŕňa výbavu na strielanie (luky, šípy) terčovnice, vyznačenú streleckú líniu, záchytné sieťe a dekorácie.

Tréning

Tréning

priestor: tréningové priestory skupiny (príp. podľa dohody)
kapacita: max. 15 strelcov (indoor max. 6)
trvanie: 1 – 4 hodiny
obsluha: 1 – 2 ľudia
indoor, outdoor (s ohľadom na počasie)

Tréning je štandardná jednotka určená pre pravidelných, skúsenejších aj začínajúcich strelcov v tréningových priestoroch skupiny pod vedením vedúceho tréningu. Zabezpečené sú terče a po dohode aj výbava strelca (luk, šípy, ochranné pomôcky). Tréning je prístupný strelcom od 8 rokov. (do 18 rokov v sprievode zákonného zástupcu). Účastník je povinný riadiť sa počas celej doby tréningu pokynmi vedúceho tréningu.

Výuka lukostreľby

priestor: podľa dohody
kapacita: 1 – 5 strelcov
trvanie: min. 2 hodiny
obsluha: 1 – 2 ľudia
indoor, outdoor (s ohľadom na počasie)

Výuka lukostreľby je intenzívna a cielená príprava a výcvik jednotlivca alebo velmi malej skupiny v streľbe z historického alebo tradičného luku. Individuálnym prístupom účastník (podla miery talentu) naberá velmi rýchlo množstvo základných ale i pokročilích zručností a učí sa strielať na rôzne terče, v rôznych vzdialenostiach rôznymi technikami.