Ducové 2019

Nultý ročník výcvikového táboru zväzu Borivoj na Kostolci pri obci Ducové. Organizačne zastrešené skupinou Aquilas v spolupráci s
krajským pamiatkovým úradom v Trnave a o.z. Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane. Nádherné a úctyhodné miesto. Veľmi zaujímavé, veľmi poučné. Počasie na akcii najlapšie za posledné roky vôbec. LH faktor 99%. Baran chutný.