Info – 1. august

Z programu sprievodných akcii sme sa rozhodli vypustiť remeselnícku dedinu, takže turnaj bude zameraný čisto na lukostrelcov.