UTGARD 2019

Najväčší festival ranného stredoveku a experimentálnej archerológie na Slovensku. S pravidelnou a rýchlo sa rozrastajúcou účasťou našej lukostreleckej skupiny Aquilas. Veľmi sme si to zasa užili.
Foto z produkcie vlastnej i vypožičanej.