Info – 25. máj

Dnes máme pre Vás niekoľko dôležitých noviniek spojených s turnajom.

Je ich toľko a sú tak dôležité, že sme kvôli nim upravili aj propagačné letáky a plagáty.

Na našom Turnaji národov na podnet účastníkov hneď s troch krajín (národný tím Nemecka je už kompletný 🙂 ) vytvoríme stredoveký tábor pre zúčastnených lukostrelcov. Tento tábor bude slúžiť na postavenie vlastných historických stanov účastníkov turnaja a ich obývanie počas celej doby jeho trvania. Tábor bude ohradený, v súkromí, bez prístupu verejnosti a s prístupom k sociálnym zariadeniam a sprchám. Na účely nášho turnaja sa za historické stany považujú a teda z dôvodu zachovania vzhľadu a charakteru akcie sú povolené iba stany s rokom modelu 1899 a staršie. (Komunistické Áčka ani stany ČSLA povolené nebudú, pri všetkej úcte 😀 ) Tábor bude vytvorený ako alternatíva pre bývanie účastníkov turnaja. Organizátor žiadne svoje stany neposkytuje. V tábore bude z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia obyvateľov a životného prostredia platiť táborový poriadok s ktorým sa všetci ubytovaní včas oboznámia. Presný čas otvorenia a uzavretia tábora bude upresnení. Z organizačných dôvodov je potrebné zaregistrovať obyvateľov a nahlásiť ich stany aspoň 30 dní pred začiatkom turnaja. Pobyt v tábore je pre zúčastnených lukostrelcov v rámci štartovného poplatku.

Organizátori Turnaj národov tiež vyhlasujú súťaž o najkrajší tradičný a historický kostým turnaja. Do tejto súťaže sa môžu zapojiť ako lukostrelci tak aj ostatní účastníci turnaja vrátane divákov. Odborná porota zaeviduje všetkých prihlásených a súťaž bude vyhodnotená v rámci záverečného ceremoniálu vyhlasovania víťazov turnaja. Víťazov v tejto súťaži čakajú zaujímavé ceny 🙂

Vzhľadom na jedinečný charakter nášho podujatia sme sa tiež rozhodli vyplniť čas jeho účastníkom počas kultúrnych večerov. Okrem už oznámenej stredovekej hostiny, ktorá sa uskutoční v Sobotu 2. Septembra pridávame aj Slovenský kultúrny večer, na ktorom budú populárnou a zaujímavou formou odprezentované tradície a kultúrne dedičstvo organizátorskej krajiny – Slovenska. Tento sa uskutoční vo štvrtok 31. Augusta. V piatok 1. Septembra sme sa rozhodli dať v rámci medzinárodného kultúrneho večera príležitosť všetkým účastníkom turnaja zo všetkých krajín aby aj oni sami odprezentovali to najlepšie zo svojej národnej kultúry, zo svojich tradícii a predstavili sa tak lepšie všetkým ostatným účastníkom. Podmienky sa pokúsime vytvoriť čo najlepšie 🙂

A na teraz posledná ale nemenej dôležitá novinka.
V rámci remeselnej dediny, ktorá bude otvorená počas celého turnaja bude umožnené účastníkom turnaja prezentovať svoju vlastnoručnú remeselnú tvorbu. Tým sa z našej remeselnej dediny tradičných Slovenských remesiel stane dedina remesiel Svetových. Tu musíme iba upozorniť že prihlásení lukostrelci vzhľadom na program turnaja nebudú mať čas sa počas celej doby turnaja venovať svojmu remeselnému stánku. (Bude potrebné využiť pomoc ďalšej osoby). Tiež účastníci turnaja ktorí budú prezentovať svoje vlastnoručné výtvory vo svojich vlastných stánkoch v rámci remeselnej dediny sa musia registrovať najmenej 30 dní pred turnajom. Všetky tieto zmeny sú heslovite zaznamenané aj na novom vydaní informačného banneru podujatia. V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím neváhajte pýtať. Takisto prosíme potenciálnych účastníkov ktorí sa plánujú zúčastniť nášho turnaja aby neváhali s registráciou. Pomôže nám to turnaj lepšie a rýchlejšie pripraviť.

Ďakujeme!