DOD Kuchyňa 2018

Deň otvorených dverí na leteckej základni Kuchyňa